Algemeen

Projectresultaat
Projectomgeving
       

Wil (know-why)
Weg (know-how)

Werk (know-what)

Proces
Beheer

Inhoud

Functies

Register
(woordenlijst)

Home
Contact
Sitemap
Zoeken

Aanbevolen:

 

bol.com Partner

 

Projectmanagement

De drie bazenrollen

Werkbaas. 1
Vakbaas. 1
Beheerbaas. 1
Samenvallen van rollen. 1

 

In het projectmatig werken zijn voor projectmedewerkers drie sturingsrollen te onderscheiden, te weten: de werkbaas, de vakbaas en de beheerbaas. De rollen zijn hierna uitgewerkt.

Werkbaas

De werkbaas is degene die functioneel aanstuurt. Hij is verantwoordelijk voor de inhoud van het project en het totstandkomen van het resultaat. In een project is de rol van werkbaas getrapt aanwezig via de projecthiërarchie. De opdrachtgever is werkbaas van de projectleider, de projectleider is dat van de projectmedewerkers.

De werkbaas maakt deel uit van de projectorganisatie.

Vakbaas

De vakbaas is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de vakinhoud. De vakinhoudelijke kwaliteit van processen en producten is een verantwoordelijkheid van de vakbaas of vakbazen. Er kunnen verschillende vakbazen voor verschillende disciplines actief zijn.

De vakbaas maakt deel uit van de lijnorganisatie.

Beheerbaas (of: beherende baas)

De beheerbaas is verantwoordelijk voor mensen en middelen. Hij stelt capaciteit beschikbaar aan het project.
Hij zorgt voor een balans tussen eigen mensen en inhuur. Hij staat er voor pieken en dalen in de werkbelasting op te vangen. Hij zorgt dat hij capaciteit kan leveren met de juiste competenties. Ook zorgt hij voor huisvesting, bureauautomatisering en andere noodzakelijke hulpmiddelen.
De beheerbaas houdt de functioneringsgesprekken met zijn medewerkers. Daarin betrekt hij de visies van de werkbaas en vakbaas.

De Beheerbaas maakt deel uit van de lijnorganisatie en is verantwoordelijk voor de levering van mensen en middelen.

Samenvallen van rollen

Soms vallen de verschillende rollen samen. De rollen van beheerbaas en vakbaas zijn bijvoorbeeld vaak in één lijnfunctie opgenomen.

Een projectleider kan ook optreden als beheerbaas voor die medewerkers die fulltime aan zijn team deelnemen.

November 2004

Aanvullende informatie op deze website

Projectomgeving
Over de rol die de omgeving van het project speelt.

Werken in projecten
Over het inzetten van mensen op projecten in organisaties.

Lijnmanagement
Over de rol van het lijnmanagement binnen projecten.

Aanvullende informatie op internet

 

Algemene informatie

 

 

Op de hoogte
blijven?

dat kan via:

Peter blogt ook
Reflecties op de actualiteit. Aankondigingen van nieuwe artikelen en ander opmerkelijks.

of via:

RSS-feed voor het weblog:

of:

Follow markensteijn on Twitter

Leiderschap en management:

Het PM3-model
Artikel over het hier gebruikte model
Leiderschap
artikelen over dit leiderschap
Tests leiderschap
test de leiderschapskwaliteiten van u of uw baas
Overzicht artikelen
Een overzicht van alle artikelen op de site leiderschap & management
Wie ben ik?
mijn motivatie, mijn credo en andere feiten
Nieuwsbrieven
Alle recente nieuwsbrieven
Links
Links over management en leiderschap
Logboek
Alle aanpassingen aan de verschillende sites

Wisseltje

Wisseltjes
Korte anekdotes over mijn kinderen en andere zaken.

Bouwen

Index Bouwen
Artikelen gerelateerd aan mijn werkzaamheden binnen de bouwsector.

 

Mijn Linkedin-profiel:

View Peter Markensteijn's profile on LinkedIn

 


Copyright © 2004-2015 Peter Markensteijn. Alle rechten voorbehouden/All rights reserved. 
Herzien/Revised: 06 december 2015