Algemeen

Projectresultaat
Projectomgeving
       

Wil (know-why)
Weg (know-how)

Werk (know-what)

Proces
Beheer

Inhoud

Functies

Register
(woordenlijst)

Home
Contact
Sitemap
Zoeken

Aanbevolen:

 

bol.com Partner

 

Beheer

Sunk Costs

Wat zijn Sunk Costs?. 1
Rationeel omgaan met Sunk Costs. 1
De fuik van de sunk costs. 1

Wat zijn Sunk Costs?

Sunk Costs zijn de kosten die al gemaakt zijn. De uitgaven zijn al geweest. Ze zijn niet meer te beïnvloeden.

Rationeel omgaan met Sunk Costs

Vaak wordt bij het wel of niet afmaken van projecten die uit de hand zijn gelopen geredeneerd dat het allemaal nog veel meer gaat kosten en dat het totaalbedrag zo groot wordt, dat het de waarde van het gerealiseerde project overschrijdt. Bijvoorbeeld rond de Betuweroute werd dit nogal eens door politici geroepen. “Stoppen met die lijn, want het gaat teveel kosten”.

De gedachte dat het project meer kost dan het (maatschappelijk) waard is, kan terecht zijn. Waren die werkelijke kosten bekend geweest voor het project startte, dan was het besluit wellicht ook negatief uitgevallen. Dan was het project er niet geweest.

Maar is het project er eenmaal en zijn er al veel Sunk Costs, dan moet de afweging niet meer worden gebaseerd op de totaalkosten. Rationeel is om te kijken hoeveel het nog kost om het project af te maken; zijn de resterende kosten minder dan wat het project (maatschappelijk) waard is, dan is het op dat moment nog steeds een goede investering. Immers het al uitgegeven geld ben je altijd kwijt, of het project nou doorgaat of niet. Stop je het project dan ben je veel geld kwijt en heb je niets. Laat je het project doorgaan, dan ben je dat geld ook kwijt. Maar voor de resterende kosten kan je wel een gewenst project realiseren.

De fuik van de sunk costs

Soms zijn er al zoveel kosten gemaakt dat de verantwoordelijken het zich mentaal niet meer lijken te kunnen veroorloven om het project niet af te maken. Zij zitten vast in de gedachtenlijn dat het toch niet waar kan zijn dat ze zoveel geld hebben verbrand zonder het gewenste resultaat op te leveren. Het project moet en zal er komen.

Ook dit is niet rationeel. Ook hier geldt dezelfde afweging. Wat kost het om het project alsnog af te maken en is dat het waard. Is het dat niet waard, dan is het beter om het project te stoppen. "Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald", luidt het spreekwoord immers?

December 2012

 

Lees ook: Markensteijn, P.H., "Hoe dichter bij het eind, hoe rendabeler het project", http://markensteijn.com/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=2025

Aanvullende informatie op deze website

Projectcontrol / projectbeheersing
Wat is projectcontrol of projectbeheersing? 

Projectcontroller
Wat houdt de projectcontrollersrol in?

Aanvullende informatie op internet

Markensteijn, P.H., "Hoe dichter bij het eind, hoe rendabeler", http://markensteijn.com/cgi-bin/weblog_basic/index.php?p=2025

Algemene informatie

 

Op de hoogte
blijven?

dat kan via:

Peter blogt ook
Reflecties op de actualiteit. Aankondigingen van nieuwe artikelen en ander opmerkelijks.

of via:

RSS-feed voor het weblog:

of:

Follow markensteijn on Twitter

Leiderschap en management:

Het PM3-model
Artikel over het hier gebruikte model
Leiderschap
artikelen over dit leiderschap
Tests leiderschap
test de leiderschapskwaliteiten van u of uw baas
Overzicht artikelen
Een overzicht van alle artikelen op de site leiderschap & management
Wie ben ik?
mijn motivatie, mijn credo en andere feiten
Nieuwsbrieven
Alle recente nieuwsbrieven
Links
Links over management en leiderschap
Logboek
Alle aanpassingen aan de verschillende sites

Wisseltje

Wisseltjes
Korte anekdotes over mijn kinderen en andere zaken.

Bouwen

Index Bouwen
Artikelen gerelateerd aan mijn werkzaamheden binnen de bouwsector.

 

Mijn Linkedin-profiel:

View Peter Markensteijn's profile on LinkedIn

 


Copyright © 2004-2015 Peter Markensteijn. Alle rechten voorbehouden/All rights reserved. 
Herzien/Revised: 23 december 2023