Algemeen

Projectresultaat
Projectomgeving
       

Wil (know-why)
Weg (know-how)

Werk (know-what)

Proces
Beheer

Inhoud

Functies

Register
(woordenlijst)

Home
Contact
Sitemap
Zoeken

Aanbevolen:

 

bol.com Partner

 

Basis

Why, How, What

In het algemeen kan er bij de inzet van kennis en kunde een onderscheid worden gemaakt naar know-what, know-how en know-why. Bij het eerste draait het om het weten wat je moet doen, bij het tweede om de wijze waarop je dingen moet aanpakken en bij het derde gaat het om het weten waarom iets moet gebeuren. Know-what is wat mensen leren op MBO niveau, know-how wordt geleerd op HBO-niveau en know-why op academisch niveau.

Dit onderscheid naar opleiding is niet zaligmakend. Tijdens hun loopbaan ontwikkelen medewerkers zich. Zij beginnen op een what-niveau en groeien via know-how door naar een know-why niveau.

In ons werkzame leven komen we op allerlei posities mensen tegen die functioneren op het niveau van know-what, know-how en know-why. Bij het geven van instructies is dit iets waar absoluut rekening mee moet worden gehouden. Het is dodelijk om een taakvolwassen academicus te vertellen hoe hij zijn werk moet doen (what), die academicus zal zich daarbij zwaar miskent voelen. Een MBO’er alleen aansturen door te vertellen waarom hij geacht wordt bepaalde werkzaamheden te verrichten werkt ook niet. Hem zal ook aangegeven moeten worden wat hij moet doen. Als een MBO’er op een taakvolwassen niveau opereert zal hij echter weer meer op het niveau van de wijze van aanpakken moeten worden aangesproken. Ontwikkelt dezelfde MBO’er zich verder dan komt er altijd een niveau waarop hij het waarom van veranderingen wil weten. Dit niveau wordt binnen een functie vaak snel bereikt.

Een voorbeeld van contraproductief management is het introduceren van onnodige dwingende format’s voor allerlei zaken als rapportages, plannen, e.d. Format’s kunnen soms noodzakelijk zijn. Format’s kunnen soms handig zijn omdat ze als checklist werken en omdat niet iedereen dan het wiel hoeft uit te vinden. Oké, maar dwing een academicus een format voor zijn unieke en specifieke project te gebruiken waarvoor dat format nou net niet geschikt is en irritatie en demotivatie ligt levensgroot op de loer.

November 2004

 

Aanvullende informatie op deze website

KOver de zijde van het werk, de kunde.

KOver de zijde van de weg, de werkwijze.

Know why
Over de zijde van de wil, de emotie.

Ervaringsstadia
Projectleiders maken diverse stadia door in hun carrière, Het is zaak hier rekening mee te houden in projectorganisaties.

Aanvullende informatie op internet

 

Algemene informatie

 

Op de hoogte
blijven?

dat kan via:

Peter blogt ook
Reflecties op de actualiteit. Aankondigingen van nieuwe artikelen en ander opmerkelijks.

of via:

RSS-feed voor het weblog:

of:

Follow markensteijn on Twitter

Leiderschap en management:

Het PM3-model
Artikel over het hier gebruikte model
Leiderschap
artikelen over dit leiderschap
Tests leiderschap
test de leiderschapskwaliteiten van u of uw baas
Overzicht artikelen
Een overzicht van alle artikelen op de site leiderschap & management
Wie ben ik?
mijn motivatie, mijn credo en andere feiten
Nieuwsbrieven
Alle recente nieuwsbrieven
Links
Links over management en leiderschap
Logboek
Alle aanpassingen aan de verschillende sites

Wisseltje

Wisseltjes
Korte anekdotes over mijn kinderen en andere zaken.

Bouwen

Index Bouwen
Artikelen gerelateerd aan mijn werkzaamheden binnen de bouwsector.

 

Mijn Linkedin-profiel:

View Peter Markensteijn's profile on LinkedIn

 


Copyright © 2004-2015 Peter Markensteijn. Alle rechten voorbehouden/All rights reserved. 
Herzien/Revised: 07 december 2015