Algemeen

Projectresultaat
Projectomgeving
       

Wil (know-why)
Weg (know-how)

Werk (know-what)

Proces
Beheer

Inhoud

Functies

Register
(woordenlijst)

Home
Contact
Sitemap
Zoeken

Aanbevolen:

 

bol.com Partner

 

Algemeen

Het individu, de groep en de het-punt

Individu. 1
Groep. 1
Het 1

Het individu, de groep en de het-kant van het project vormen de drie basishoeken van het model.
Projecten draaien enerzijds om een samenspel tussen allerlei individuen die zich (vaak) in groepen manifesteren en anderzijds om het inhoudelijke en instrumentele.

Individu

Iedere deelnemer of tegenspeler in een project zit daarin met zijn eigen houding en gedrag. Ieder brengt belangen in, zowel privé als in functie en ieder heeft zijn eigen karakter, kennis en ervaring. Projectenwerk is mensenwerk. "Alles draait om mensen". Een projectleider dient over een forse dosis vaardigheden te beschikken om met al die mensen op respectvolle wijze om te gaan en tot succesvolle samenwerking te komen.

Groep

De belangrijkste groep in een project is het projectteam. Het projectteam is een eenmalig werkverband dat tot een geolied samenwerkend geheel moet worden gesmeed.
Rond projecten zijn ook andere groepen actief. Te denken valt aan collega’s, gebruikers en andere stakeholders. Van al die groepen moet bekend zijn welke invloed ze uitoefenen op het project.

Het

De het-kant staat voor alle instrumentele aspecten van het projectmatig werken. Projectmanagement is heel lang louter instrumenteel opgevat. Gezien de aandacht voor individuen en groepen in het project is hier een kentering in gekomen.

November 2004

 

Aanvullende informatie op deze website

Stakeholders
Over belanghebbenden en omgevingsanalyse of stakeholdersanalyse.

Het projectteam
Over het teambuilding en teamrollen.

De drie bazenrollen
De drie bazenrollen in het projectmatig werken.

Why, how en what
Over know-why, know-how en know-what.

Aanvullende informatie op internet

 

Algemene informatie

 

 

Op de hoogte
blijven?

dat kan via:

Peter blogt ook
Reflecties op de actualiteit. Aankondigingen van nieuwe artikelen en ander opmerkelijks.

of via:

RSS-feed voor het weblog:

of:

Follow markensteijn on Twitter

Leiderschap en management:

Het PM3-model
Artikel over het hier gebruikte model
Leiderschap
artikelen over dit leiderschap
Tests leiderschap
test de leiderschapskwaliteiten van u of uw baas
Overzicht artikelen
Een overzicht van alle artikelen op de site leiderschap & management
Wie ben ik?
mijn motivatie, mijn credo en andere feiten
Nieuwsbrieven
Alle recente nieuwsbrieven
Links
Links over management en leiderschap
Logboek
Alle aanpassingen aan de verschillende sites

Wisseltje

Wisseltjes
Korte anekdotes over mijn kinderen en andere zaken.

Bouwen

Index Bouwen
Artikelen gerelateerd aan mijn werkzaamheden binnen de bouwsector.

 

Mijn Linkedin-profiel:

View Peter Markensteijn's profile on LinkedIn

 


Copyright © 2004-2015 Peter Markensteijn. Alle rechten voorbehouden/All rights reserved. 
Herzien/Revised: 06 december 2015