Algemeen

Projectresultaat
Projectomgeving
       

Wil (know-why)
Weg (know-how)

Werk (know-what)

Proces
Beheer

Inhoud

Functies

Register
(woordenlijst)

Home
Contact
Sitemap
Zoeken

Aanbevolen:

 

bol.com Partner

 

Proces

Projectevaluatie

 

Onderwerpen voor de evaluatie.
Omvang van de evaluatie.
Vastlegging.
Kwetsbaarheid.
Ruimte voor afwijkende meningen.
Het vervolg.

Projecten zijn uniek. Ieder project levert leerpunten op. Ieder project moet worden geëvalueerd om opgedane ervaringen bij volgende projecten te kunnen gebruiken. Evaluaties hebben meer nut naarmate de opgedane ervaringen breder worden gedeeld.  Het gaat er niet alleen om dat de projectleider en het projectteam van het project en de projectevaluatie leren, maar dat ook collega’s en andere betrokkenen hier hun voordeel mee kunnen doen.

Onderwerpen voor de evaluatie

Bij de projectevaluatie moeten de navolgende onderwerpen aandacht krijgen:

Afwijkingen ten opzichte van het projectplan;

Klachten en schades;

De beheersaspecten:
-     Tijd;
-     Geld;
-     Kwaliteit;
-     Informatie;
-     Organisatie;

De evaluaties van leveranciers (indien beschikbaar);

Meningen van opdrachtgever, beheerder, gebruikers en andere relevante betrokkenen.

Nogmaals, de nadruk moet liggen op bijzonderheden. Wat ging er goed en fout? Wat kan beter of anders? Wat ging dermate goed dat anderen er ook iets aan zouden kunnen hebben?

Omvang van de evaluatie

Voor kleinere projecten is het meestal niet gerechtvaardigd om veel tijd en geld te steken in een projectevaluatie. Een evaluatie van een klein project kan worden beperkt tot het invullen van een eenvoudig formulier, waarop per onderwerp de bijzonderheden worden ingevuld.
Voor grotere projecten kan meer tijd in de evaluatie worden gestopt.
Zoals zo vaak bij projectmatig werken geldt ook hier weer dat het unieke project bepalend is voor de invulling van de aanpak. Gezond verstand zal moeten bepalen hoe (uitgebreid) de evaluatie wordt opgepakt.

In een project waar zaken mislopen kan het zeer nuttig zijn om ook tussentijdse evaluaties uit te voeren. Bij sommige projecten kan een bepaald aspect zo belangrijk zijn dat dit in de evaluatie extra aandacht behoeft.

Vastlegging

Een projectevaluatie is er op gericht ervaring toegankelijk te maken voor anderen. Vastlegging is daarom noodzakelijk. De nadruk bij vastlegging moet er op gericht zijn vooral leerpunten en andere bijzonderheden vast te leggen. Hou het wel beknopt. Dat nodigt meer uit tot lezen dan hele uitgebreide (en over-volledige) documenten.

Kwetsbaarheid

Om echte leerpunten naar boven te krijgen is een kwetsbare opstelling van deelnemers aan de evaluatie noodzakelijk. Is daar geen ruimte voor, dan zal er veel verborgen blijven dat beter wel boven tafel had kunnen komen. Het kan verstandig zijn om het gebruik van de projectevaluatie te beperken tot de organisatie die evalueert. Als er derden mee kunnen luisteren en lezen, dan is de kans groot dat mensen minder open en eerlijk zullen zijn over het project.

Ruimte voor afwijkende meningen

Vaak stuit men bij het evalueren van projecten op allerlei gevoeligheden. Mensen voelen zich persoonlijk aangevallen omdat iets waarvoor zij verantwoordelijk waren misliep. Mensen vinden het onaangenaam als dat ook nog eens zwart-op-wit wordt gezet. Het kan helpen de tekst enigszins geanonimiseerd op te stellen.
Verder is het aan te raden de concept-projectevaluatie aan de projectteamleden voor te leggen voor deze als definitief wordt verspreid. De projectleider houdt de eindredactie. Maar: geef ruimte aan afwijkende meningen. Onze blik op de werkelijkheid is subjectief. Wat de projectleider op de ene manier ziet kan een teamlid heel anders zien. Kijk of je het eens kan worden, dat is het sterkst. Lukt dat niet geef teamleden dan in ieder geval de ruimte om hun afwijkende meningen expliciet vast te leggen in de evaluatie.

Het vervolg

Projectevaluaties dienen tot leereffecten te leiden. Liefst breder dan alleen binnen het projectteam. Het document wordt daarom verspreid onder de teamleden, maar ook gestuurd aan betrokken lijnmanagers.
De projectleider en de betrokken lijnmanagers beoordelen of de projectevaluatie aanleiding geeft tot bijzondere acties. Allen kunnen zij het initiatief tot dergelijke acties nemen. Denk bijvoorbeeld aan:

Het voorstellen van wijzigingen van werkmethoden, systemen, procedures, e.d.

Het breder verspreiden van ervaringen (door presentaties, e.d.)

Het opzetten van cursussen over een bepaald aspect van projectmatig werken.

 

Mei 2005

Nagekomen noot 19 mei 2013:

Aanvullende informatie op deze website

Proces
Over processen in projecten.

De projectleider als leider
Over leiderschap binnen projecten.

Projectsucces
Wat maakt een projectsuccesvol?

Het projectresultaat
Over het projectresultaat.

Aanvullende informatie op internet

 

Algemene informatie

 

 

 

Op de hoogte
blijven?

dat kan via:

Peter blogt ook
Reflecties op de actualiteit. Aankondigingen van nieuwe artikelen en ander opmerkelijks.

of via:

RSS-feed voor het weblog:

of:

Follow markensteijn on Twitter

Leiderschap en management:

Het PM3-model
Artikel over het hier gebruikte model
Leiderschap
artikelen over dit leiderschap
Tests leiderschap
test de leiderschapskwaliteiten van u of uw baas
Overzicht artikelen
Een overzicht van alle artikelen op de site leiderschap & management
Wie ben ik?
mijn motivatie, mijn credo en andere feiten
Nieuwsbrieven
Alle recente nieuwsbrieven
Links
Links over management en leiderschap
Logboek
Alle aanpassingen aan de verschillende sites

Wisseltje

Wisseltjes
Korte anekdotes over mijn kinderen en andere zaken.

Bouwen

Index Bouwen
Artikelen gerelateerd aan mijn werkzaamheden binnen de bouwsector.

 

Mijn Linkedin-profiel:

View Peter Markensteijn's profile on LinkedIn

 


Copyright © 2004-2015 Peter Markensteijn. Alle rechten voorbehouden/All rights reserved. 
Herzien/Revised: 06 december 2015